خدمات سمعک ارغوان

انجام تست های

ارزیابی شنوایی و غربالگری نوزادان

انواع آزمون های شنوایی:

  • ادیومتری تون خالص
  • آزمون شنوایی مسیر استخوانی
  • آزمون گفتاری
  • تمپانومتری
  • آزمون رفلکس اکوستیک
  • تست شنوایی گسیل های صوتی شنیداری (OAE) و غربالگری شنوایی نوزادان

طرح تعویض

سمعک قدیمی با جدید

شما میتوانید در این طرح با تعویض سمعک قدیمی خود با سمعک های به روز و هوشمند از مزایای این سمعک ها با قیمتی بسیار مناسب وهمچنین خدمات و گارانتی این طرح بهره مند شوید.

تعویض سمعک